Novela zakona o vodah ne zožuje možnosti gradnje na obalah

Novela zakona o vodah ne zožuje možnosti gradnje na obalah

Dejstvo je, da s spremembo in dopolnitvijo zakona o vodah pomembno ožimo možnosti posegov na priobalnih zemljiščih, ker je odpravljena možnost krčenja priobalnega pasu s 15 metrov na do nič metrov,« je 20. aprila v sporočilu za javnost trdilo ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo se je z objavo odzvalo na trditve nasprotnikov novele zakona…