Zahtevamo referendum! Ker vode ne damo!

931751891

Ker je aktualna oblast s predlogom Zakona o vodah:

  1. po nepotrebnem hitela in mimo potrebne javne razprave spet uporabila svoj glasovalni stroj ‘kimavicija’;
  2. sprejela predlog spornega zakona navkljub javnemu nasprotovanju vodarske, okolje-varstvene in celo gradbene stroke;
  3. v spornem zakonu investitorjem omogočila lažje postopke gradnje na priobalnih zemljiščih;

in predvsem ker:

  1. Vlada načrtno zavaja, da sporni zakon omejuje vpliv politike na sprejemanje odločitev, za kar naj bi po novem poskrbela Direkcija za vode. Kot vemo, pa je bila prav omenjena direkcija eden prvih kadrovsko-političnih plenov aktualne oblasti, se pravi, da ne gre za neodvisno agencijo, ampak za politično vodeno agencijo.
  2. po mnenju stroke vse navedeno pomeni tveganje za kakovost pitne vode in nesprejemljivo ogrožanje kakovosti podzemnih voda ter preprečevanje dostopnosti ljudem do slovenskih voda, zahteva sedaj ljudska iniciativa referendum proti veljavnosti spornega Zakona o vodah.

Kako do referenduma? Po že zbranih začetnih podpisih za podajo naše referendumske pobude je predsednik Državnega zbora sprejel nerazumen, pravno sporen in do volivk in volivcev nepravičen nadaljnji postopek – to je zavajajoč postopek podvajanja zbiranja 2 x 40.000 podpisov, za kar se rok izteče 24.05. do 24.00. Takšno nesprejemljivo odločitev režimske politike smo seveda takoj posredovali v sodno presojo Upravnemu in Ustavnemu sodišču z zahtevo za zadržanje postopka. Vendar pa sedaj tečejo dnevi in tedni, odziva sodišč pa še kar ni in ni. Očitno je ta načrtno povzročena kaotična referendumska situacija zahteven primer tudi za naši sodišči.

Vendar pa slednje nam, državljankam in državljanom seveda ni v nobeno pomoč in podporo. Če spornega Zakona o vodah ni bila voljna in zmožna preprečiti nobena režimska politika, potem ga mora poskusiti preprečiti ljudstvo. In če tudi sodišči nimata dovolj volje in posluha za ljudsko iniciativo, nam ne preostane nič drugega, kot da znova pokažemo moč ljudstva in zberemo zahtevanih 40.000 overjenih podpisov.

Časa je še dovolj, nekaj podpisov je seveda tudi že zbranih. Pokažimo sedaj zakonodajni, izvršilni in sodni veji oblasti, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo!

V pomoč objavljamo:

  • prazen obrazec, ki ga lahko natisnete in izpolnite doma, podpisati pa ga morate ob prisotnosti uradne osebe na katerikoli Upravni enoti v času poslovnih ur brez potrebe predhodnega naročanja!
  • pravilno izpolnjen obrazec za podporo referendumski zahtevi VODE NE DAMO
  • po navodilu predsednika Državnega zbora lahko tokrat vsaka volivka in volivec poda podporo obema podanima zahtevama za izvedbo referenduma proti Zakonu o vodah.

Podpisane obrazce lahko:

  • pošljete po pošti na naslov: Gregor Kos, Bevkova 10, 1230 Domžale

Več o digitalnih potrdilih na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html

Torej ne pozabite – za rokav pocukajte vse prijatelje, sorodnike in znance. Posredujte jim to spletno stran s pojasnili in navodili ter jih nagovorite, da si slovenske vode in Zakon o vodah zagotovo zaslužijo njihovo podporo in oddani glas za referendumsko zahtevo!

Hvala.


Aktualne novice


Organizator izvedbe referendumske pobude je Gibanje zdrava družba, ki ga zastopa Društvo za kakovost zdravja.

referendum

Vsi, ki že imate podpisane obrazce pod geslom 883 Vode ne damo nam jih lahko pošljete na Gregor Kos, Bevkova 10, 1230 Domžale. Hvala!

Ampak mi vemo, da nam bo uspelo!

Kajti borimo se za vodo, ki je glavni vir našega življenja – zato bomo našo domovino ubranili pred to režimsko izdajo in naše vode ne bomo predali brezobzirnemu kapitalu.

Vsi se zavedamo, da brez vode ni življenja!

Razmere v državi so zaostrene do skrajnosti in ni več prostora za nobeno oklevanje in pomisleke. Povežimo se in premagajmo ta režim, ki nevarno streže po naših življenjih!

Druge priložnosti ni in je ne bo! Vode ne damo!

93175189113